تماس با ما

تماس با ما

   تلفن های تماس 

دفتر مرکزی: 91007484
مدیر عامل: داخلی 404
معاونت برنامه ریزی: داخلی 510
دفتر هماهنگی و امور تاکسیرانی: داخلی های 401، 402، 403 و 404
واحد توزیع لاستیک و روغن: داخلی 405
واحد خدمات بیمه: داخلی 406
واحد سرویس و تاکسی آنلاین: داخلی 500
واحد خرید و فروش: داخلی 409
واحد مالی: داخلی های 601 و 602 و 603
انتقادات، پیشنهادات و شکایات: داخلی 503
درونگار دفتر مرکزی: 05131041051 داخلی 525

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوارشرقی ورزشگاه آزادی،  جنب ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی، ساختمان تک تاکسی

کد پستی :1484815180
سامانه پیام کوتاه : 100004814
پیام گیر تلگرام: 09019941321


 

فرم تماس با ما