-

.

پس از ثبت نام در سامانه نوسازی و انجام فرایند اسقاط و تحویل خودروی جدید، با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر هماهنگی امور اداری تک تاکسی مراجعه نمایید.

مدارک لازم:

  • اصل شناسنامه تاکسیران و همسر
  • اصل شناسنامه مالکیت خودرو (سند سبز)
  • اصل فاکتور فروش (برگه کمپانی)
  • اصل کارت ملی
  • اصل گواهینامه رانندگی معتبر
  • اصل پروانه تاکسیرانی (در صورت مفقودی، آگهی روزنامه کثیر الانتشار الزامی می باشد.)
  • اصل بیمه نامه شخص ثالث
  • عکسی 3*4 رنگی پشت زمینه سفید جدید
  • قبض آب و برق و یا تلفن جدید ( دوماه اخیر) که کد پستی درج شده باشد و یا تاییدیه کدپستی محل سکونت از اداره پست یا پیشخوان دولت.