-

.

جهت خرید تاکسی با در دست داشتن مدارک زیر به دفاتر هماهنگی امور اداری تک تاکسی مراجعه فرمایید.

مدارک لازم:

 • اصل شناسنامه متقاضی و همسر
 • اصل شناسنامه مالکیت خودرو (سند سبز)
 • اصل فاکتور فروش (برگه کمپانی)
 • اصل کارت ملی متقاضی و همسر
 • اصل گواهینامه رانندگی معتبر
 • اصل پروانه تاکسیرانی (در صورت مفقودی، آگهی روزنامه کثیر الانتشار الزامی می باشد.)
 • اصل بیمه نامه شخص ثالث

جهت فروش تاکسی با در دست داشتن مدارک زیر به دفاتر هماهنگی امور اداری تک تاکسی مراجعه نمایید.

مدارک لازم:

 • اصل تسویه حساب تسهیلات بانکی اعم از ( وام نوسازی- وام بانک شهر)
 • اصل بیمه شخص ثالث
 • اصل سند مالکیت خودرو
 • اصل سند فاکتور فروش
 • واریز عوارض سالیانه براساس فیش صادره از سیستم تاکسیرانی
 • اصل گواهی پرداخت مالیات مشاغل دارایی به روز( دفتر پیشخوان دولت)
 • اصل معاینه فنی تاکسی( اخذ شده از مراکز معاینه فنی تهران)
 • اصل پروانه تاکسیرانی ( در صورت داشتن راننده کمکی اصل پروانه کمکی تاکسیرانی و درصورت مفقودی آگهی روزنامه کثیرالنتشار الزامی است)