-

.

تاکسیرانان عزیز در صورت مفقودی یا سرقت پروانه تاکسیرانی خود می توانند با درست داشتن مدارم زیر جهت دریافت پروانه تاکسیرانی المثنی به دفتر هماهنگی امور اداری تک تاکسی مراجعه نمایید.

مدارک لازم:

  • اصل شناسنامه تاکسیران و همسر
  • اصل شناسنامه مالکیت خودرو (سند سبز)
  • اصل فاکتور فروش(برگه کمپانی)
  • اصل کارت ملی
  • اصل گواهینامه رانندگی معتبر
  • اصل پروان تاکسیرانی (در صورت مفقودیف آگهی روزنامه کثیر الانتشار الزامی می باشد.)
  • اصل بیمه نامه شخص ثالث
  • عکسی 3*4 رنگی پشت زمینه سفید جدید
  • قبض آب و برق و یا تلفن جدید ( دوماه اخیر) که کد پستی درج شده باشد و یا تاییدیه کدپستی محل سکونت از اداره پست یا پیشخوان دولت.