-

.

جهت صدور پروانه تاکسیرانی، سن متقاضی باید 23 سال تمام باشد و با در دست داشتن مدارک زیر به دفتر هماهنگی امور تاداری تک تاکسی مراجعه کنید.

مدارک لازم:

  • اصل شناسنامه خود و همسر
  • اصل کارت ملی خود و همسر
  • اصل گواهینامه رانندگی اعتباردار
  • اصل مدرک تحصیلی قبولی پنجم ابتدائی به بالا ممهور به مهر آموزش و پرورش
  • اصل کارت پایان خدمت هوشمند یا رسید تعویض کارت + کپی کارت قدیمی
  • دو قطعه عکس 3*4 رنگی پشت زمینه سفید بدون عینک تمام رخ جدید
  • اصل دفترچه تامین اجتماعی اختیاری اعتباردار یا اصل قرارداد با بیمه + فیش پرداختی یا بیمه سلامت
  • قبض تلفن یا برق دارای کد پستی 10 رقمی مربوط به سه ماه اخر ( تاییدیه کد پستی)
  • اصل سند سبز خودرو
  • تکمیل فرم های مربوط به تشکیل پرونده